Liên hệ

TRƯỜNG THCS TRỰC THÁI

Địa chỉ: Xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Đặng Như Hội 
Điện thoại: 0986448127
Email: TrucThai.thcs@gmail.com